8K全天球カメラが到着

恐らく、富山県で最高解像度全天球動画カメラとなるInsta360 Proが到着。